Informacje ogólne

1. Sklep internetowy sklep.sufranki.pl obsługiwany jest przez firmę PPHU Kropka S.C.  J.A. Sufranek zarejestrowaną w Zabrzu, ul. Wolności 306 of. NIP: 648-23-12-622, regon: 276499824 , zwaną dalej Kropka S.C.

2. Sprzedaż za pośrednictwem sklep.sufranki.pl skierowana jest do wszystkich Klientów indywidualnych i instytucjonalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu sklep.sufranki.pl

3. Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej asia@sufranki.pl lub na adres: ul. Wolności 306 of 41-800 Zabrze


Ochrona danych osobowych oraz polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

1. Złożenie zamówienia w sklepie sklep.sufranki.pl jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Ujawnienie danych jest niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez sklep.sufranki.pl w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Za zgodą klienta dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu sklep.sufranki.pl


2. Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą nigdy przekazane przez sklep.sufranki.pl osobom trzecim oraz innym firmom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów sklepu.
3. Właściciel sklepu internetowego sklep.sufranki.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo podczas korzystania z usług serwisu oraz aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu przed ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.


4. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.


Składanie zamówień

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i działa pod adresem: sklep.sufranki.pl

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest przede wszystkim sprzedaż art. szkolnych i biurowych. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych (detalicznych) znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i Kropka S.C. jest cena wskazana na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia na dany towar przez Kupującego.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne zarejestrowanie się w panelu „Moje konto” i podanie danych osobowych (imię, nazwisko), danych teleadresowych, formy płatności i dostawy zamówionego towaru.

4. Klient, który wysłał zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.sufranki.pl tym samym oświadczył, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu uprawnia Kropka S.C. do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

5 Kropka S.C. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach, gdy:

a. formularz zamówienia zostanie błędnie lub częściowo wypełniony przez klienta;
b. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym „PayU” bądź „PayPal”;
c. we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

6. Oferta sklepu internetowego sklep.sufranki.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

7. Po złożeniu zamówienia, na podany przez klienta adres e-mail system Kropka S.C. wyśle wiadomość z potwierdzeniem warunków zamówienia.

8. W wyjątkowych przypadkach pracownik Kropka S.C. będzie telefonicznie potwierdzał zamówienie, kontaktując się z klientem na podany uprzednio numer telefonu.

9. Domyślnym dokument zakupu jest paragon fiskalny, na życzenie Kupującego Kropka S.C. wystawi i wyśle Kupującemu fakturę VAT. Kupujący, będący płatnikami VAT, zobowiązani są podać swój numer NIP oraz upoważnić firmę Kropka S.C. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

10. Sklep internetowy sklep.sufranki.pl przyjmuje zamówienia online przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

11. Klient powinien dokonać wpłaty za zamówienie w serwisie „PayU”, „PayPal” lub za pomocą przelewu w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. Zamówienie zostaje anulowane po upłynięciu 14 dni od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia.

12. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firm kurierskich lub poprzez pracownika Kropka S.C. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24-72 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku towarów o statusie Od Ręki, natomiast według ustalonego terminu dla towarów o statusie NA Zamówienie. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia awizo. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu następnych 48 godzin. Jeżeli kurier ponownie nie zastanie Kupującego pozostawia drugie awizo. Zamówienie winno być odebrane przez Kupującego w ciągu 4 dni od dnia drugiego awizo w miejscu wskazanym w awizo. Po tym terminie następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany jest Kupujący.

13. W przypadku towarów którego aktualnie nie posiadamy na stanie termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. W sytuacji gdy zrealizowanie zamówienia w terminie określonym w pkt 8 jest niemożliwe firmę Kropka S.C. zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia. Do 2 dni klient otrzyma wiadomość o rezerwacji towaru. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość z numerem konta bankowego. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się zamówienie zostanie uznane za Nieudane (z powodu braku towaru).

14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, plomby lub taśmy są uszkodzone i zakupiony towar jest uszkodzony lub niekompletny - Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, w którym zawarty będzie opis uszkodzeń lub braków, a także data i godzina doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z działem sprzedaży celem wyjaśnienia sytuacji. Przed zwrotem reklamowanego towaru uprasza się o kontakt ze sklepem sklep.sufranki.pl

15. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. firmę Kropka S.C. odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym tą niezgodność oraz żądanie dot. usunięcia tej niezgodności, Kupujący powinien wysłać za pośrednictwem firmy Poczta Polska bądź kurierem na adres PPHU Kropka s.c. J.A. Sufranek  ul. Wolności 306 of 41-800 Zabrze, bądź dostarczyć go bezpośrednio pod ww. adres.

16. Kropka S.C. ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie. Czas odpowiedzi może wynieść najwyżej 14 dni od dnia otrzymania towaru i pisma od Kupującego.

17. W przypadku gdy żądania Kupującego uznane zostaną za zasadne firma PPHU „Kropka’ s.c. J.A. Sufranek  ponosi koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru.


Zwroty towarów
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem musi być przesłane za pośrednictwem firmy Poczta Polska bądź kurierem na adres Kropka S.C. ul. Wolności 306 of 41-800 Zabrze z dopiskiem "Zwrot".

2. Zwracany w takim trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wówczas gdy zostanie odesłany w stanie niezmiennym chyba, że zmiana wynikła ze zwykłego zarządu, zwłaszcza nie będzie nosił żadnych śladów używania.

3. Firma Kropka S.C. gwarantuje zwrot kwoty zamówienia. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.


Warunki i koszty dostawy

Warunki dostawy:

1. dostawa produktów zamawianych w sklep.sufranki.pl odbywa się na terenie całego kraju, za pośrednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich, okolice Zabrza dostawa własna

2. czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych produktów;

3. zamówiony towar jest wysyłany w pakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu;

4. klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności spedytora firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od spedytora sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie firmie PPHU „Kropka’ s.c. J.A. Sufranek

 5. klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie”.


Koszt dostawy:

1. zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów danego produktu;

2. informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy; opłatę sklep.sufranki.pl do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

Warunki płatności

Na etapie zamawiania produktów klient powinien wybrać jedną z dostępnych w sklep.sufranki.pl form płatności:

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Płatność przelewem elektronicznym – klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu „PauU” bądź PayPal (więcej o systemie: sklep.sufranki.pl)

Płatność przelewem - klient dokonuje płatności na podany w trakcie składania zamówienia numer rachunku bankowego.

Zamówiony towar zostanie wysłany do klienta, nie wcześniej niż po wpływie środków na konto Kropka S.C. W „Moje konto” klient ma możliwość weryfikacji statusu zamówienia.

W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu „PayU”, „PayPal” lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego, klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia.

Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze sklepu sklep.sufranki.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wypełnienie formularza kontaktowego, reklamacyjnego, rejestracyjnego lub złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów prowadzenia sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

2. Kropka S.C. dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia oferowanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże w sytuacjach, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu nie pokrywałyby się z rzeczywistością, klient w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

3 Kropka S.C. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,
d. przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

4. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

5. Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie mają charakter informacyjny.

6. Ceny prezentowane w sklepie internetowym sklep.sufranki.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…) z 2 marca 2000 r. i Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.

8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.